• https://www.facebook.com/universium.com.tr/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=https://wa.me/905558042871
  • https://www.instagram.com/universiumbg/
  • https://www.youtube.com/channel/UCrSnHuG647MiQYKxZyTds_w
BULGARİSTAN'DA MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMLARI

Bulgaristan'da verilen Mühendislik Tamamlama Programları'nın, Türkiye’de bulunan hiç bir üniversite, kurum, kuruluş veya kişi ile bağlantısı bulunmamakta olup, program sadece Bulgaristan'da bulunan ve YÖK tarafından tanınan Devlet Üniversiteleri tarafından oluşturulmuştur. 

Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının mevcut imza yetkisi problemlerine çözüm üretmek üzere Bulgaristan’da mühendislik tamamlama programı çalışmalarımız olumlu sonuçlandı.

Türkiye’de 4 yıllık "Teknik Eğitim Fakültesi" mezunu olup, mühendislik alanında imza atma yetkisi bulunmayan mezunlar için tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyada tanınırlığı bulunan Bulgaristan  Devlet üniversiteleri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda "Mühendislik Tamamlama Programı" Universium & Sortur BG işbirliği ile hayata geçirilmiştir.

METAL ve METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TAMAMLAMA EĞİTİMLERİ AÇILDI! 

Teknik Eğitim Fakültesi Metal bölümü mezunları ve Metalurji Mühendisliği mezunlarının Makine Mühendisliğine Tamamlama talepleri sonucunda ilgili program Sofya Teknik Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Programlar ile ilgili ayrıntılar aşağıdadır.

Detaylar ve sorularınız için; universium.bursa@gmail.com adresine ulaşabilirsiniz.
 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI GENEL BİLGİLER

Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının mühendislik ünvanı alabilmeleri için Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'da, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesi olan Üniversitelerde uygulamaya alınmış bir programdır.

Katılımcıların çoğunluğunun Türkiye'de aktif olarak iş hayatları bulunduğundan, programlar modül eğitim olarak uygulamaya geçirilmiştir.
Makine, ElektrikMekatronik, İnşaat ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin mühendislik tamamlama eğitimi 3 sömestrlik program olup, sömestre başına en az 3-4 hafta üniversitede bulunma zorunluluğu vardır. Makine, Elektrik, Mekatronik, İnşaat ve Bilgisayar bölümlerinin mühendislik tamamlama programı şuanda aktif olup, öğrenci kayıdı alınabilmekle birlikte,  eğitimler devam etmektedir.
Bu üç ve dört haftalık eğitimler, sınıflar bazında verilecek olup, üniversitelerin belirlediği eğitim tarihlerine uyma zorunluluğu mevcuttur. İş hayatı olmayan veya zorunlu sebeplerle, Türkiye'de bulunması gerekmeyen katılımcıların, mecburi 3 ve 4 haftalık eğitimlerin dışında da üniversitede bulunmaları, alınacak olan eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla üniversiteler tarafından önerilmektedir.
Makine, Elektrik, Mekatronik ( Elektronik ve Makine TEF mezunları için ) ve Bilgisayar mühendislik tamamlama eğitimleri Sofya Teknik Üniversitesi ve Gabrovo Teknik Üniversitesi'nde, Yapı TEF mezunlarına yönelik İnşaat Mühendisliği tamamlama eğitimleri ise Varna Free Üniversitesi ile Sofya Todor Kableskov PJI - Yol İnşaat Mühendisliği- Transport Üniversitesi'nde gerçekleştirilmektedir. 
 
Fark Dersler
  
İlgili bölümler için açılan Mühendislik Tamamlama Programında tüm fark dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ‘ne göre belirlenmiştir. Genel olarak fark ders sayıları en fazla 15 olarak belirlenmiş olup, kişi bazında ayrıntılı müfredat incelemesi yapılarak net fark ders sayısına ulaşılacaktır. Her katılımcının programda alacağı fark dersleri farklı olabileceğinden, eğitimi alınacak olan bölümün ayrıntılı fark dersleri ancak eğitim programı başlangıcında üniversite tarafından katılımcıya verilecektir. Fark derslerin belirlenmesinde etkin faktörler; katılımcının mezuniyet yılı, mezun olunan fakülte ve mezun olunan bölümün müfredat bilgisidir.
 
Sömestreler
  
Mühendislik tamamlama programlarının eğitimi 2 eğitim sömestresi + 1 proje tezi çalışması sömestresinden oluşmaktadır. Eğitim sömestresi bittiğinde 1 sömestre proje tezi çalışması yapılacak olup, mühendislik tamamlama program toplam eğitim süresi 3 sömestreden oluşmaktadır.

Proje Tezi Çalışmaları ve Stajlar

Makine, Elektrik, Mekatronik, İnşaat ve Bilgisayar bölümlerinin mühendislik tamamlama programının sonunda proje tezi hazırlanacak ve savunmaları üniversitenin belirli komisyonuna yapılarak, başarılı olan öğrenciler mühendislik diplomalarını hakedeceklerdir.

Yabancı Dil

Programlara katılabilmek için intermediate (b2) derecesinde İngilizce diline sahip olmak gereklidir. Eğitime başlamadan önce katılımcılar, üniversitenin gerçekleştirdiği seviye tespit sınavına girerek gerekli baraj puanı geçtiklerinde mühendislik tamamlama eğitimine başlayabilmektedirler. Katılımcılar seviye tespit sınavında başarılı olamadıkları takdirde, üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenleyeceği 6 gün X 8 saatten oluşan hızlandırılmış teknik ingilizce eğitimine katılacaklardır.

Ücretler

Mühendislik tamamlama programı sömestr ücreti 1.500 Euro olup, üniversiteye her sömestre başına ödeme yapılacaktır. Bu ücretlerin dışında ödenecek olan danışmanlık hizmeti ücreti ve vize ücreti ödemeleri bulunmaktadır. Seviye tespit sınavı ve hızlandırılmış teknik İngilizce eğitimi için üniversitenin ve şirketimizin ortak olarak belirlediği organizasyon bedelleri bulunmaktadır. 
 

Hazırlık muafıyet  Sınavı Ücreti: 750 Euro

Hızlandırılmış teknik İngilizce Eğitimi: 1500 Euro

Vize Müracaatı: 200 Euro (Seyahat Sigortası ile bilrikte)

Oturum Kartı: 150 Euro (6 aylık)

Konaklama Ücreti: 120 Euro (aylık konaklama)


Uluslararası Geçerlilik ve Denklik

Programların uygulandığı üniversitelerimiz;  mühendislik tamamlama programı kapsamında Bulgaristan Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli onayları alarak eğitimi programlarını yayınlamışlardır.

Ayrıca
Mühendislik Tamamlama Programı Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından, diğer üniversitelere örnek proje olarak sunulmuştur.

Programlar ve fark dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre oluşturulmuştur.

Programın uygulandığı üniversitelerimiz;  Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesi olup, eğitim sonunda verilecek olan diplomalar Avrupa Üniversiteler Birliği diploması olacaktır.

Tüm katılımcılar program bitiminde 2 yıllık staj çalışması yaptıktan sonra , Avrupa Mühendisler Birliği'ne ( FIANNI) üye olma hakkını elde edeceklerdir.

Programın uygulandığı üniversiteler , Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınırlığı (denkliği) bulunan üniversitelerdir.

Denklik bilgisi, program sonunda yapılabilecek olan seviye belirleme sınavı , program sonunda yapılacak olan denklik işlemleri veya oda kayıtları tamamen katılımcının 
yükümlülüğündedir.
Şirketimiz sadece belirtilen programı katılımcıya sunmakla ve programın üniversite tarafından yürütülmesi ile ilgili sorumludur.

Mühendislik Tamamlama Programı Kayıt İçin Gereken Belgeler

 1 ) Lise Diploması Fotokopisi ( Noter Onaylı )

(Valilik veya Kaymakamlıktan Apostil mührü bastırılmış şekilde )

2 ) Lise Transkripti
( Apostil Mühürlü )

3 ) Sağlık Raporu
( Apostil Mühürlü - Sağlık raporunda akciğer röntgeni gerekli değildir. Herhangi bir Sağlık Ocağından alınması yeterlidir. Sadece yeni tarihli olması gerekmektedir. Bu sebeple bu evrakı en son hazırlayınız. )

4 )Yüksek Öğrenim Yeterlilik Belgesi
( Apostil Mühürlü - Kişin mezun olduğu liseden alınacak olan yurt dışında eğitim almasında sakınca bulunmadığını gösteren belge )

5 ) Üniversite Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
( Apostil Mühürlü - Üniversite tarafından "Aslının Aynıdır" mührüyle birlikte )

6 )Üniversite Transkripti
( Apostil Mühürlü )

7 ) Varsa Master ve Doktora Diplomaları
( Valilik veya Kaymakamlıktan Apostil Mührü bastırılmış şekilde )

8 ) İkametgah Belgesi

9 ) Pasaport Fotokopileri
 ( Pasaportun en az 5 yıl geçerliliğinin olması gerekmektedir )

 

10 ) Taahhütname

( Kişinin ailesi veya yakını tarafından noterden alınacak olan, Bulgaristan'daki eğitim masraflarının karşılanacağına dair ibaresi bulunan belge )
 

11 ) 8 adet Biyometrik Resim
 

12 ) Adli Sicil Kaydı
( Adliyeden alınan evrakın aynı adliyede Apostil Mührü bastırılması gerekmektedir. Bulgarca Tercümeli )

13 ) Nüfus Kayıt Örneği

 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI REFERANSLARI

Sinan Cem Güney  / Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Mezunu

Öncelikle bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz. Kısa ama bir o kadar verimli geçen “Mühendislik tamamlama programının” Maalesef ülkemizde yaşanan ve Teknik eğitim mezunları tarafından “kangren” diye tabir edilen yaraya en güzel pansuman olacağına inanıyorum.
Bulgaristan da hep yanımızda olan Universium & Sortur çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim.
Saygılarımla.

Sinan Cem GÜNEY

 
Sidar Ayvalı / Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü Mezunu
Merhabalar,
Sizlerle Bulgaristan Gabrova Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği tamamlama programı için gitmiş olduğum Bulgaristan’daki ilk deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bu mailimi ileride kayıt olmayı düşünen arkadaşlara  fikir vermesi ve bize yardımcı olan arkadaşlara teşekkür etmek amacıyla gönderiyorum.
Öncelikle bu süreçte  Bulgaristan ofisinizde bizimle ilgilenen İhsan Bey, Muyesser Hanım, Merhal Bey ve Tezcan Hanım’a teşekkür ederim.
Programa kayıt olmayı düşünürken, kayıt olduktan sonra hatta Bulgaristan’a gidip üniversiteye kayıt olana kadar bir çok endişe ve kaygı duyuyordum. Böyle bir program başlıyacak mı? Yurt dışında yaşam ortamı nasıl olacak? Program danışmanlık şirketinin anlattığı şekilde mi ilerleyecek? v.b. bir çok soru işareti ile bu işe başladım.
Verilen Eğitim programı takvimi çok fazla değişti. Bakanlık onayları geç geldi. Ve vize ile ilgili sıkıntılarım oldu. Bunlar programın başında yaşadığım ve beni iyice karamsarlığa itti. Ancak daha sonrasında işler yoluna girdi. Vize problemim kısmen hal oldu. Bulgaristan’a gittim. Bu süreçte tüm universium çalışanı her türlü özveriyi gösterdiler. Otogarda karşılayıp tekrar İstanbul’a dönene kadar her konuda yardımcı oldular, her türlü problemi çözmeye çalıştılar. Ben ordan öğretim süreci tamamlanıp diplomamızı alıncaya kadarki süreçte yanımızda olacaklarına inancım oluşmuş olarak ayrıldım. Bu programın onlar içinde çok önemli olduğu sonunu getirmek için ellerinden geleni yapacağını düşünmekteyim.
Bundan sonraki süreçte umarım, Diplomamızı ve YÖK’ten denkliğimizi alır. Emeğimizin, zamanımızın ve paramızın karşılığını almış oluruz.

Teşekkür ederim.
 Sidar Ayvalı
 
  
 Murat Asıl / Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Mezunu

Sofyada eğitimim boyunca her zaman yanımızda olup ve her konuda yardımcı olan Üniversium& Sortur ekibine çok teşekkür ediyorum.
Bulgaristan' da eğitim konusunda gerekli atlyapı ve donanıma sahip bir kadro ile karşılaştık ve işlerimizi en kısa sürede hallettiler.

 Murat Asıl


  Emre Seymen / Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim fakültesi Mekine Bölümü Mezunu
 
Merhaba
Universium Danışmanlık firmasıyla birlikte  eğitim hayatımda ve çalışma hayatımda karşıma çıkarılan en büyük problemlerden birisini tamamlayabilmek için  Bulgaristan kapısından ilk olarak girşimizi büyük uğraşlar sonucu yapmış olduk.
Tabi buraya gelene kadar bir çok problemlede karşılaşmadık değil. Ve hala önümüzde zorlu ve engelli bir yol var! Ancak içine tam olarak girmeden zorlukları nasıl aşıcagımı düşündüğüm sırada Universiumun desteği sayesinde bu yolda çok daha rahat ilerliyeceğimizi yaşayarak görmüş oldum. Sizlerede bu yola girmeye karar vermeden önce Bulgaristanda nasıl bir eğitime başladığımızı neler yaşadığımızı paylaşmak ve sizden birisi olarak ayrıntıları anlatmak istedim.
Önce bu programa ve bu yola başlamaya karar vericeksiniz sonra istenilenleri tam olarak zamanında yapıcaksınız ve bekliyeceksiniz. Beklemek gerçekten kimileri için problem olucak. Hatta söylenen tarihlerde , söylenilen şeyler yapılmayacak.  Tabi burdada doğrudan benim ve diğer arkadaşlarım gibi Universium danışmanlığa sitemde buluncak belkide  tartışmaya gireceksiniz. Bunları yaşamış biri olarak size tek diyeceğim sabretmeniz ve beklemeniz. Çünkü problemlerin çıkması bazı şeyler dışında Universium un elinde olmayan bir şey. Bunları bizzat gördüm. Çünkü problemleri çıkaranlar devlet kurumları. Tabi bu problemler Vize alma sırasında oluşan problemler. Vize alana kadar her şey sizi karamsarlığa düşerebilir. Planlarınızı bozabilir. Emin olun vizeniz er ya da geç çıkacak bu süre içerisinde yapabilceğiniz tek şey beklemek.”Birde çevrenizdekilere gideceğiniz tarihi kesin olarak söylememenizde fayda var “.

Vizeyi aldıktan sonra her şey gün ışına çıkacaktır , bende de aynı şekilde olmuştur.
Vizeyi aldım ve Bulgaristana grup olarak geldik. Otobüs Esenlerden saat 8:30 pm de  kalktı ve karlı ve uzun bir yolculuk sonucu Kapı Kuleye geldik. Gümrükte TR den BG ye geçiş sırasında Evrak işleri yaklaşık 1 saat kadar beklememize neden oldu. Ve sabah 6 da otobüsle kalıcağımız yurda kadar geldik. Sabah 6 da İhsan bey bizi yurdun önünde karşıladı. Ve odalarımıza yerleştik. Yurt benim beklediğimden daha iyiydi diyebilirim.Eski bir bina olmasına rağmen temizdi. İlk gün öğlene kadar dinlendik ve zaman kaybetmeden Sofya Teknik Universitesine geldik. Dekan ile toplantı sonucunda program belirlendi. Sizlere daha fazla ayrıntı vermeden şunları söyleyim. Bulgaristan da  gerek Bölüm Dekanı gerekse Öğretmenler bizlere karşı gayet ilgiliydiler . Ayrıca Geri kalan her şeyle İhsan bey ve Universium danışmanları detaylı olarak ilgilendiler. Bizlere sadece söylenilen şeyleri yapmak ve bizzat bulunmamız gereken yerlere gitmek kaldı. Sonrasındada her şey düzene giriyor zaten. Okul kaydı , Yurt kaydı , Belediye kaydı sırasıyla yapıldıktan sonra Oturum için başvuruda bulunuyorsunuz  sonrasında sadece dersler ve Bulgaristanda yaşam kalıyor.

Benim ayrıca bir tavsiyem var. Aslında tavsiye dışında olması gereken bir şey. Dersler İngilizce ve doğal olarak orda danışmanların yardımı dışında iletişim için  İngilizce konuşabilmek zorundasınız. İngilizce grammer ya da test dışında konuşabilmek ve konuşulanı anlamak için Gitmeden önce İngilizcenizi geliştirmeniz gerekicektir. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Dersler dışında her konuda danışmanlar size yardımcı olucaktır. Ayrıca okul içerisinde dekanlık sekreteri her konuda size yardımcı olucaktır. Türkçe de biliyor. Ve Makina Bölümü dekanımız gerçekten yardımcı olan ve bizlerle ilgili birisi.
Bulgaristanda ulaşım taksiyle gayet uygun. Ayrıca otobüs , tramvay ve metroyu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taksiyle yurttan okula 4 lev e gidiyorsunuz . Otobuslede yurttan okula rahatça gidebilirsiniz. 

Yemek için etrafta bir çok restorant , pizzacı  ve türk restaurantları bulabilirsiniz. Et konusunda sıkıntı yaşıyorsanız tavuk  eti tek tercihiniz olucaktır. Ayrıca Yurdun hemen yanına büyük bir süper market açıldı. Her türlü şeyi temin edebileceğiniz bir yer.Kaufland
Benim düşüncem problem yaşamadan 1 ay geçinmek için 900 lev harcanır .. Ancak kısıtlamalarla 700 levede geçinebilirsiniz.

Bulgaristan da oluşabilecek tüm problemlerde size yardımcı olunacağından ve problemsiz olarak eve dönüceğinizden emin olabilirsiniz. 
Bundan sonrası benimde görüceğim mezuniyet ve sonrası süreci. Bende beklemekteyim. Umarım onuda sorunsuz hallederiz. Projelerimizi hazırlayıp diplama tezini sunup derslerde başarılı olduktan sonra diplomayı alıcağımız günü merakla bekliyorum. Ayrıca Bulgaristandan alınacak mezuniyet bambaşka fırsatları yakalamamızada neden olucaktır.
Bulgaristan bence görülmesi gereken bir yer. Ve bizim için bir fırsat Elinizde imkanınız varsa ve 10 yıl sonra keşke demek istemiyorsanız bence tüm fırsatları değerlendirmelisiniz. Kaybediceğiniz  bir şey yok.
Saygılarımla
Emre SEYMEN

 

  
21192 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın