Google'a Öner

VIDEO

Anasayfa


     KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

   
        .
 
 
.

1. Lise Diploması Lise diplomasının orijinali

2. Lise Diploması Fotokopisi ( Lise diplomasının noterden tasdikli suretine Vilayet Makamı'ndan Valilik veya Kaymakamlık Apostil Mührü bastırılacaktır. ) 

3. Pasaport Fotokopisi ( Pasaportun yazılı olan tüm sayfalarının fotokopileri. ) ( Pasaportunuzun en az 2 yıllık geçerliliği olmalıdır. )

4. İkametgâh Belgesi ( İkamet edilen mahalle veya köy muhtarlığından yeni tarihli olarak İkametgâh belgesi alınacaktır. )

5. Sağlık Raporu ( Devlet hastanelerinden veya sağlık ocaklarından alınacak olan yeni tarihli sağlık raporuna,
Vilayet Makamı'ndan Apostil Mührü bastırılacaktır. Sağlık raporunda akciğer röntgeni gerekmemektedir. )

6. Taahhütname ( Öğrencinin ailesi tarafından (anne veya baba ) herhangi bir notere başvurularak alınan taahhütname belgesinde; “öğrencinin eğitimi süresince okul masraflarının ailesi tarafından karşılanacağının taahhüt edilmesi” ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeye noterde herhangi bir tutar yazdırılmamalıdır. Bu belge Öğrencinin Bulgaristan Konsolosluğu'nda Öğrenci Vizesi müracaatında gerekecektir. ) 

7. Lise Transkripti ( Öğrencinin mezun olduğu liseye başvurularak alınacak olan belgede; lise 1–2–3-4 sınıf ve dönem sonu notlarının açık ve eksiksiz belirtilmesi gerekir. Bu belgenin noter tasdikli suretine Vilayet Makamı'ndan Apostil Mührü bastırılacaktır. ) 

8. Yüksek Öğrenim Yeterlilik Belgesi ( Öğrencinin mezun olduğu liseye başvurularak alınacak olan belgede; “öğrencinin yurt içi ve yurt dışında yüksek ögrenim almasında herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi bulunmalıdır.Belgeye Vilayet Makamı'ndan Apostil Mührü bastırılmalıdır. ) 

9. Biyometrik Fotoğraf ( Erkek öğrencilerde yüz ölçüsü 3,6 cm, bayan öğrencilerde yüz ölçüsü 3,4 cm olarak büyültülerek çektirilen fotoğrafta gözlük, şapka, kaşkol gibi aksesuarlar olmamalıdır. Öğrencinin yüzü net bir şekilde görünmelidir. 8 adet Biyometrik fotoğraf gereklidir. ) 

10. Adli Sicil Kaydı ( Adliyeden alınan adli sicil kaydının aynı adliyede apostil mühürü yapılması gerekmektedir. 

NOT: Apostil mührü Valilik ve Kaymakamlık makamlarında basılan bir mühürdür. Belgenin yurt dışında üst makamlarda geçerliliğinin olmasını sağlamaktadır.